صفحه نخست > اجرا شده > پروژه آریاد1(میرداماد)

لابی و ورودی واحد
لابی و ورودی واحد
نمای شمالی و نمای جنوبی
نمای شمالی و نمای جنوبی
پارکینگ و پشتبام - نمای شب
پارکینگ و پشتبام - نمای شب
اجرای حیاط
اجرای حیاط
ایزوگام پارکینگ
ایزوگام پارکینگ
سفید کاری واحد ها
سفید کاری واحد ها
سنگ راه پله ها
سنگ راه پله ها
سنگ کف بالکن
سنگ کف بالکن
سنگ کف واحدها
سنگ کف واحدها
کاشی آشپزخانه
کاشی آشپزخانه
کاشی سرویس و حمام
کاشی سرویس و حمام
نما
نما
سنگ دیواره پارکینگ
سنگ دیواره پارکینگ
سنگ راه پله ها
سنگ راه پله ها
تکمیل سنگ نما
تکمیل سنگ نما
سیمان کاری دیواره غربی
سیمان کاری دیواره غربی
لوله کشی آب
لوله کشی آب
کانال کشی تهویه داکت اسپلیت
کانال کشی تهویه داکت اسپلیت
سنگ کاری نما
سنگ کاری نما
عایق پشت بام
عایق پشت بام
شیب بندی و کف سازی پشت بام
شیب بندی و کف سازی پشت بام
آهن کشی خرپشته
آهن کشی خرپشته
شاسی کشی و رابیتس کاری نما
شاسی کشی و رابیتس کاری نما
سنگ کاری پاسیو
سنگ کاری پاسیو
سنگ کاری نمای جنوبی
سنگ کاری نمای جنوبی
سنگ کاری نمای جنوبی
سنگ کاری نمای جنوبی
لوله کشی فاضلاب
لوله کشی فاضلاب
لوله کشی فاضلاب
لوله کشی فاضلاب
خرپشته
خرپشته
پاسیو
پاسیو
بتون ریزی ستون های خرپشته
بتون ریزی ستون های خرپشته
ساخت نعل درگاه فلزی
ساخت نعل درگاه فلزی
دیوار چینی پشت بام
دیوار چینی پشت بام
آرماتور بندی خرپشته
آرماتور بندی خرپشته
رابیتس کاری
رابیتس کاری
گچ و خاک
گچ و خاک
شاسی کشی آسانسور
شاسی کشی آسانسور
تیغه چینی
تیغه چینی
بتون ریزی طبقه سوم 25-05-94
بتون ریزی طبقه سوم 25-05-94
اجرای اسکلت
اجرای اسکلت
اجرای اسکلت
اجرای اسکلت
اجرای اسکلت
اجرای اسکلت
ساخت فریم داکتهای تاسسیساتی
ساخت فریم داکتهای تاسسیساتی
بتون ریزی طبقه دوم 08-05-94
بتون ریزی طبقه دوم 08-05-94
بتون ریزی سقف اول 15-04-1394
بتون ریزی سقف اول 15-04-1394
اچرای اسکلت
اچرای اسکلت
بتون ریزی همکف 29-03-94
بتون ریزی همکف 29-03-94
همکف
همکف
اجرای اسکلت
اجرای اسکلت
اجرای اسکلت
اجرای اسکلت
اجرای اسکلت
اجرای اسکلت
اجرای اسکلت
اجرای اسکلت
آرماتور بندی
آرماتور بندی
آرماتور بندی
آرماتور بندی
در حال تخریب
در حال تخریب
در حال تخریب
در حال تخریب
قبل از تخریب
قبل از تخریب