صفحه نخست > اجرا شده > پروژه مسکونی آریاد 2 (ازگل)

گچ کاری واحد ها
گچ کاری واحد ها
سنگ کاری
سنگ کاری
نمای شمالی و نمای جنوبی
نمای شمالی و نمای جنوبی
گود برداری رمپ ورودی پارگینگ 2-
گود برداری رمپ ورودی پارگینگ 2-
عایق کاری لوله های آب
عایق کاری لوله های آب
سنگ راه پله ها
سنگ راه پله ها
قوطی گزاری برق
قوطی گزاری برق
کاشیکاری واحد ها
کاشیکاری واحد ها
سفید کاری واحد ها
سفید کاری واحد ها
سنگ پارکینگ 2-
سنگ پارکینگ 2-
اجرای تاسیسات حمام
اجرای تاسیسات حمام
سنگ دیوار پشت بام
سنگ دیوار پشت بام
سنگ کف واحدها
سنگ کف واحدها
تکمیل فریم پنجره ها
تکمیل فریم پنجره ها
نصب فریم درب واحدها
نصب فریم درب واحدها
کانال کشی اگزاز فن سرویسها
کانال کشی  اگزاز فن سرویسها
فلاشینگ باندهای نمای طبقات
فلاشینگ باندهای نمای طبقات
کاشی و سنگ سرویس بهداشتی
کاشی و سنگ سرویس بهداشتی
سنگ دیواره پشت بام
سنگ دیواره پشت بام
ایزوگام پشت بام
ایزوگام پشت بام
ایزوگام پارکینگ طبقه 1-
ایزوگام پارکینگ طبقه 1-
اجرای لوله کشی رایزر های آب و آتش نشانی و چیلر
اجرای لوله کشی رایزر های  آب و آتش نشانی و چیلر
سنگ دیواره راه پله و پاگرد ها
سنگ دیواره راه پله و پاگرد ها
تیغه چینی و سنگ کاری خرپشته
تیغه چینی و سنگ کاری خرپشته
شیب بندی و کف سازی پشت بام
شیب بندی و کف سازی پشت بام
سنگ راه پله ها
سنگ راه پله ها
داربست و فنس کشی محوطه بیرونی
داربست و فنس کشی محوطه بیرونی
حفر چاه فاضلاب
حفر چاه فاضلاب
عایق کف بالکن ها
عایق کف بالکن ها
آهن کشی و رابیتس کاری تاج نمای جنوبی
آهن کشی و رابیتس کاری تاج نمای جنوبی
رابیتس کاری داخل واحد ها و نصب فن کوئل ها
رابیتس کاری داخل واحد ها و نصب فن کوئل ها
نصب فریم پنجره ها و سیمانکاری دورتادور آنها
نصب فریم پنجره ها و سیمانکاری دورتادور آنها
سنگ کاری کف واحد ها
سنگ کاری کف واحد ها
نصب پست آتش نشانی
نصب پست آتش نشانی
اجرای نما
اجرای نما
نصب فریم پنجره ها
نصب فریم پنجره ها
دیوار چینی پشت بام
دیوار چینی پشت بام
داربست و رابیتس کاری نما
داربست و رابیتس کاری نما
سنگ کاری پاسیوها
سنگ کاری پاسیوها
شاسی کشی داکت تاسیسات و شروع لوله کشی فاضلاب
 شاسی کشی داکت تاسیسات و شروع لوله کشی فاضلاب
سنگ کاری پارکینگ
سنگ کاری پارکینگ
ایزوگام پاسیو
ایزوگام پاسیو
تیغه چینی واحدها
تیغه چینی واحدها
اجرای نصب فن کوئل
اجرای نصب فن کوئل
زیر ساخت آسانسور
زیر ساخت آسانسور
نما
نما
نما
نما
بتون ریزی سقف آخر
بتون ریزی سقف آخر
قوطی گزاری برق
قوطی گزاری برق
گچ و خاک
گچ و خاک
گچ و خاک
گچ و خاک
حصار ایمنی پاسیو
حصار ایمنی پاسیو
اجرای دوربین مداربسته کارگاهی
اجرای دوربین مداربسته کارگاهی
نما
نما
تیغه ها
تیغه ها
حصارکشی دور پروژه
حصارکشی دور پروژه