صفحه نخست > اجرا شده > پروژه تجاری اداری شاپرک (رسالت)

 

 

نمای پروژه
نمای پروژه
واحدهای تجاری
واحدهای تجاری
واحدهای اداری
واحدهای اداری
لوله گزاری برق
لوله گزاری برق
اجرای چارچوب پنجره
اجرای چارچوب پنجره
موتورخانه2
موتورخانه2
نصب هوا ساز
نصب هوا ساز
موتور خانه 1
موتور خانه 1
لوله کشی آب
لوله کشی آب
برج خنک کننده ( Cooling Tower )
برج خنک کننده ( Cooling Tower )
اجرای سنگ پشت بام
اجرای سنگ پشت بام
نمای شب
نمای شب
نمای شب
نمای شب
اجرای کناف کاری
اجرای کناف کاری
اجرای عملیات سنگ کاری
اجرای عملیات سنگ کاری
پاسیو
پاسیو
نمای در حال اجرا
نمای در حال اجرا
اجرای کاشی واحدهای اداری
اجرای کاشی واحدهای اداری
اجرای کانال کشی
اجرای کانال کشی
اجرای عملیات نما
اجرای عملیات نما
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب
آغاز عملیات کر گیری بتن جهت داکتهای تاسیساتی
آغاز عملیات کر گیری بتن جهت داکتهای تاسیساتی
عملیات شاسی کشی تاسیسات
عملیات شاسی کشی تاسیسات
آغاز عملیات کر گیری بتن جهت داکتهای تاسیساتی
آغاز عملیات کر گیری بتن جهت داکتهای تاسیساتی
گچ و خاک
گچ و خاک
گچکاری واحد ها
گچکاری واحد ها
تیغه چینی واحد های تجاری
تیغه چینی واحد های تجاری
تیغه چینی واحد های تجاری
تیغه چینی واحد های تجاری
تیغه چینی واحد های تجاری
تیغه چینی واحد های تجاری
کرسی چینی
کرسی چینی
تیغه پینی
تیغه پینی
تیغه چینی انبار
تیغه چینی انبار
خرپشته
خرپشته
سقف دهم
سقف دهم
سقف دهم
سقف دهم
سقف نهم
سقف نهم
سقف نهم
سقف نهم
سقف هشتم
سقف هشتم
سقف هفتم
سقف هفتم
سقف ششم
سقف ششم
سقف ششم
سقف ششم
سقف پنجم
سقف پنجم
سقف چهارم
سقف چهارم
سقف سوم
سقف سوم
آزمایشگاه بتن مستقر در کارگاه
آزمایشگاه بتن مستقر در کارگاه
سقف دوم
سقف دوم
سقف سوم
سقف سوم
سقف دوم
سقف دوم
سقف اول
سقف اول
سقف اول
سقف اول
سقف اول
سقف اول
تاور کرین
تاور کرین
نمونه گیری بتن
نمونه گیری بتن
بتن ریزی فنداسیون
بتن ریزی فنداسیون
آزمایش کیفیت بتن
آزمایش کیفیت بتن
بتن ریزی فنداسیون
بتن ریزی فنداسیون
اجرای فنداسیون
اجرای فنداسیون
اجرای فنداسیون
اجرای فنداسیون
اجرای فنداسیون
اجرای فنداسیون
اجرای فنداسیون
اجرای فنداسیون
صبحگاه HSE
صبحگاه HSE
اجرای بتن مگر
اجرای بتن مگر
پیاده سازی نقشه فنداسیون
پیاده سازی نقشه فنداسیون
نیلینگ
نیلینگ
اجرای بتن مگر
اجرای بتن مگر
پیاده سازی نقشه فنداسیون
پیاده سازی نقشه فنداسیون
اجرای نیلینگ
اجرای نیلینگ
آزمایش مقاومت نیلینگ
آزمایش مقاومت نیلینگ
آزمایش مقاومت نیلینگ
آزمایش مقاومت نیلینگ
شاتکریت نیلیگ
شاتکریت نیلیگ
اجرای نیلینگ
اجرای نیلینگ
اجرای نیلینگ
اجرای نیلینگ
اجرای نیلینگ
اجرای نیلینگ
آزمایش مقاومت خاک
آزمایش مقاومت خاک
پرسنل کارگاه
پرسنل کارگاه
خاکبرداری
خاکبرداری
خاکبرداری
خاکبرداری
تجهیز کارگاه
تجهیز کارگاه
تجهیز کارگاه
تجهیز کارگاه
قبل از تخریب
قبل از تخریب